E bësse Geschicht!

Schonn an den siechzecher Joeren hate jonk Bartrenger Leit en éischten Club des Jeunes am Duerf op d'Bee gesat. Nieft Weekender an d'Jugendherberge mat dem Rucksak um Réck, Konferenzen, Danzcoursen an aner gemittlech Owender wor et dëse Veräin, dee fir d'Kiermes déi éischt Konschtausstellung organiséiert huet, eng Traditioun déi duerno vun der Gemeng (Kulturkommissioun) iwwerholl gouf. 1974 ass deen deemolege Club des Jeunes dunn opgeléist ginn an aus him ass den Theaterveräin "Bartrenger Kameidi" entstanen.

De Club des Jeunes vun haut ass op Initiativ vun e puer Bartrenger Jugendlecher am Joer 1991 gegrënnt ginn. Als Ziel huet den éischten Comité sech gesat, déi Jonk vu Bartreng, zesummen mat hire Kollegen an Kolleginnen vun auswäerts ze versammele fir gemeinsam Fräizäitaktivitéiten ze plangen an ze verwierklechen.

Duerch déi ganz ënnerschiddlech Interessien vun den Jugendleche, sinn an deenen leschten 25 Joer eng Rei vun Aktivitéiten zustane komm mat emol méi an emol manner groussem Erfolleg. De Club des Jeunes Bartreng ass och Member (säit der Grënnung den 21.09.1996) vum Daachverband vun den Lëtzebuerger Jugendclibb an hat och am Joer 1997 Generalversammlung hei zu Bartreng.

1996 huet de Club des Jeunes dann d'Initiative ergraff an mat Hëllef vu engem Grapp vu Bartrenger Veräiner d'Duerffest fir d'éischt Kéier organiséiert. Saitdeems, ass de Club des Jeunes all Joër vertruden mat hierem Gedrénksstand, der Dönerbud an natierlech den Haxen.

Hei kennt och alles Wichteges wat der schonn emmer iwwert de Club des Jeunes w�sse wollt noliesen!